Zelený poštový deň

Zelený poštový deň

  • Spolu s ďalšími spoločnosťami v poštovom sektore určil generálny riaditeľ skupiny Deutsche Post DHL, Frank Appel, 20. september za prvý Zelený poštový deň na svete.
  • Spoločnosti v poštovom priemysle na celom svete požadujú, aby ostatné odvetvia nasledovali svoje vedúce postavenie pri prijímaní spoločného prístupu k boju proti zmene klímy.

Bonn, September 19, 2019: K akciám v oblasti mobility, ktoré zahŕňajú kampaň Európskeho týždňa mobility a Deň nulových emisií, sa teraz pridal aj Zelený  poštový deň.

20. September  bude patriť „Zelenému poštovému dňu“, ktorý podporuje trvalo udržateľnú mobilitu a ochranu podnebia. Tento rok si pripomenieme prvý ekologický deň na svete, na ktorom sa zúčastňuje osemnásť poštových spoločností na celom svete. Cieľom Zeleného poštového dňa je poukázať na to, ako posledných desať rokov sektorovej spolupráce pomohlo znížiť emisie uhlíka. Účastníci z poštového sektora ponúkajú spoluprácu s ostatnými odvetviami pri zdieľaní informácií týkajúcich sa najlepších postupov - cieľom je podporiť sektorový prístup k zmene klímy.

Frank Appel, generálny riaditeľ Deutsche Post DHL Group, hovorí: „Čo je pre mňa dôležité, je poukázať nielen na to, čo sme dosiahli v Deutsche Post DHL Group, ale tiež zdôrazniť spoločné úsilie poštového sektora ako celku v oblasti ochrany podnebia. Zdieľame naše inovácie a nápady na znižovanie emisií uhlíka a navzájom sa povzbudzujeme k uskutočňovaniu plánovaných iniciatív. Naším cieľom je spolupracovať ako odvetvie a významne prispieť k spomaleniu tempa globálneho otepľovania a k minimalizácii dlhodobých účinkov zmeny klímy. “

Hoci poštové odvetvie je zodpovedné za menej ako 1% svetových emisií uhlíka, poštové spoločnosti na celom svete sa spojili, aby bojovali proti dopadom zmeny podnebia prostredníctvom spoločného prístupu k dekarbonizácii. To je dôvod, prečo sa celosvetové pošty spojili prostredníctvom Medzinárodnej pošty (IPC) s cieľom spustiť systém merania a monitorovania životného prostredia (EMMS) s cieľom vyvinúť celoodvetvový program merania a znižovania emisií uhlíka, vďaka čomu sa poštové spoločnosti medzi prvými v roku 2009 rozhodli zvoliť spoločný prístup.

Cieľom iniciatívy EMMS je prispievať k sústavnému znižovaniu uhlíkovej stopy všetkých poštových spoločností pomocou zberu a analýzy údajov, spoločnej štruktúry podávania správ a rôznych mechanizmov spätnej väzby, ako aj pravidelných príležitostí na zdieľanie najlepších postupov. Ciele, ktoré boli pôvodne stanovené na rok 2020, spočívajúce v znížení kombinovaných emisií uhlíka o 20% a dosiahnutí minimálneho skóre 90% v oblasti riadenia emisií uhlíka boli  dosiahnuté v rokoch 2014 a 2019. Kooperatívna povaha iniciatívy bola obzvlášť prínosná v tom, že umožnila spoločnostiam stabilne zlepšiť ich uhlíkovú účinnosť za posledných desať rokov. V rámci prípravy na riešenie budúcich výziev sa teraz do iniciatívy udržateľnosti IPC integrovali ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG). Dôraz je kladený na dobré zdravie a pohodu, kvalitné vzdelávanie, život na zemi, opatrenia v oblasti zmeny klímy a zodpovednú spotrebu a výrobu.

Cieľom stratégie Deutsche Post DHL Group 2050 v oblasti klímy je dosiahnuť do roku 2050 čistú nulovú hodnotu v logistických emisiách skupiny. Hlavnou hybnou silou stratégie čistých nulových emisií je environmentálna iniciatíva GoGreen, ktorú skupina Deutsche Post DHL začala v roku 2008 s cieľom trvalo zníženie uhlíkovej stopy skupiny. Iniciatíva GoGreen zahŕňala vývoj ponúk ekologických výrobkov a riešení pre zákazníkov, opatrenia na zlepšenie uhlíkovej účinnosti v dopravných operáciách a v správe budov spolu s koncepciami čistého dodania a vyzdvihnutia zásielok. Na doručovacom trhu máme k dispozícii bicykle, e-bicykle, e-trojkolky a StreetScootere. Práve StreetScooter je považovaný za model úspechu v elektro-mobilite a považuje sa za jeden z najvýznamnejších úspechov v histórii skupiny Deutsche Post DHL. Elektrický skúter bol vyvinutý spoločnosťou Deutsche Post DHL Group v spolupráci s RWTH Aachen University po neúspešnom hľadaní malého dodávkového vozidla na elektrický pohon, ktorý vtedy na trhu nebol. Dnes je na cestách vyše 10 000 StreetScooter-ov, čo už ušetrilo okolo 32 000 ton CO2.

Podobne holandská poštová spoločnosť PostNL ďalej diverzifikuje svoju flotilu vozidiel na alternatívne palivá - ktorá už obsahuje niekoľko stoviek bicyklov na bioplyn  a e-cargo bicyklov. V minulom roku tiež nahradili pätnásť veľkých nákladných vozidiel nákladnými vozidlami na skvapalnený zemný plyn (LNG). Spolu so znížením uhlíkových emisií o 10%, nákladné vozidlá zlepšujú kvalitu života v mestskom prostredí výrazným znížením emisií hluku. Jeden z príspevkov spoločnosti Poste Italiane v oblasti zdieľania informácií bolo vydanie elektronickej knihy s názvom Perché muoversi in modo sostenibile? (Prečo potrebujeme udržateľnú mobilitu?). Elektronická kniha predstavuje množstvo osvedčených postupov spolu s ekonomickými výhodami životného štýlu, ktorý je udržateľnejší z hľadiska životného prostredia, s cieľom zvýšiť povedomie o udržateľnej mobilite medzi zamestnancami Poste Italiane a propagovať ich vlastnú udržateľnú mobilitu.

Uvedené príklady ilustrujú rozmanitosť existujúcich iniciatív na ochranu podnebia a demonštrujú účinnosť poštového sektora pri znižovaní jeho uhlíkovej stopy spolu s počiatočnými úspechmi tohto odvetvia. Zelený poštový deň každý rok vyzdvihne úspechy tohto roku s cieľom motivovať ostatné priemyselné odvetvia k rozvoju podobných iniciatív, a tak účinne bojovať proti globálnemu otepľovaniu prostredníctvom spolupráce.

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.