Pošlite zásielku s GoGreen Climate Neutral

Pošlite zásielku s GoGreen Climate Neutral

S produktmi a službami GOGREEN pomáhate znižovať uhlíkovú stopu.

5 krát prečo

  1. Pomáhate bojovať proti zmene klímy tým, že kompenzuje emisie z prepravy Vašich zásielok.
  2. Zaslaním zásielky službou CLIMATE NEUTRAL kupujete kredity vo svetových projektoch.
  3. Podporujete výsadzbu stromov po celom svete.
  4. Podporujete zavádzania elektrickej mobility a nákup biopaliva pre vyzdvihnutie a doručenie Vašich zásielok.
  5. Podporíte našu snahu obmedziť globálne otepľovanie o 2 ° C.

Poplatok za GOGREEN zásielku zahŕňa nákup kreditov v úspešných projektoch.

Názov Popis Výška poplatku

GoGreen Carbon Neutral

Pre faktúrových zákazníkov

min. 0,10 € / kg za medzinárodnú zásielku

min. 0,02 € / kg za vnútroštátnu zásielku

s certifikátom 

GoGreen Carbon Neutral

Pre platbu v hotovosti

min. 0,10 € / kg za medzinárodnú zásielku 

min. 0,02 € / kg za vnútroštátnu zásielku

bez certifikátu

Projekty na ochranu klímy financované zo služby GO Green

GOGREEN projekt na ochranu klímy: energeticky efektívne kachle v Lesotho

V Lesotho v južnej Afrike sme implementovali prvý vlastný klimatický projekt určený pre našich zákazníkov GoGreen. Spolu s partnermi vybavujeme domácnosti účinnými sporákmi Save80, ktoré ušetria až 80 percent palivového dreva využívaného na kúrenie. Znížujú sa emisie skleníkových plynov a ľudia nie sú vystavení škodlivému dymu pri varení, odlesňovaniu a erózii pôdy (V Lesotho dopyt po dreve presahoval dostupnú biomasu). Projekt bol financovaný výlučne skupinou Deutsche Post DHL a realizovaný v spolupráci s neziskovou organizáciou na ochranu klímy atmosfair a miestnym partnerom SolarLights. Náš spoločný projekt získal Lesotho v roku 2018 národnú cenu Energy Globe.

GOGREEN projekt na ochranu klímy:  keramické čističky vody v Kambodži

Kvôli nízkej kvalite dostupných zdrojov pitnej vody pre domácnosti musí väčšina Kambodžanov zbierať vodu a upravovať ju varom. To vedie k ďalším nákladom pre chudobné rodiny a k zvýšeniu emisií CO2. Rodiny, ktoré vodu neprevaria čelia negatívnym zdravotným následkom. Pomocou projeku sú poskytované rodinnám lokálne vyrábané keramické čističky vody na účinné odstránenie E-Coli a iných baktérií bez varu. Okrem zníženia emisií CO2 tým, že sa zabráni použitiu palivového dreva na úpravu vody varom má projekt na ochrany klímy pozitívny vplyv aj na hospodársky a sociálny aspekt regiónu.  Sú vytvárané nové pracovné miesta, rodiny používajú menej palivového dreva a sú chránené lesné ekosystémy a biodiverzita.

GOGREEN projekt na ochranu klímy:  BIOSAND vodný filter v Hondurase

V Hondurase nemá veľa domácností s nízkymi príjmami prístup k čistej pitnej vode a každý deň sú vystavení riziku nákazy vodnými chorobami. Pitná voda sa tradične varí na kachliach na drevo, aby sa znížilo riziko. Drevo je často rúbané nelegálne.Vodný filter Hydraid® BioSand je filtračný systém s nulovou spotrebou energie. Skladá sa z uzavretých vrstiev piesku, štrku a biologických organizmov, ako sú riasy alebo planktón, ktoré konzumujú patogény na čistenie vody. Životnosť vodného filtra je viac ako desať rokov a po jeho inštalácii je potrebná minimálna údržba. Poskytuje tak alternatívu k vriacej vode bez emisií CO2.

GOGREEN projekt na ochranu klímy: Zalesňovanie v Paname

Panama, krajina s najväčšou rozmanitosťou flóry a fauny na svete. Pôvodné zmiešané lesy majú významnú ekologickú hodnotu vďaka svojej relatívne vysokej schopnosti zachytávať a ukladať CO2. Odlesňovanie a degradácia ohrozujú tieto vlastnosti, ktoré sú dôležité pre podnebie, ako napríklad ochrana biodiverzity. Tento projekt na ochranu podnebia sa vyznačuje aj sociálnymi výhodami. Poskytuje miestnemu obyvateľstvu dlhodobé a dobre platené zamestnanie a zabezpečuje prenos vedomostí v spolupráci s prevažne domorodými ľuďmi.  „CO2 OL Tropical Mix“ je jedným z prvých lesných projektov na svete, ktorý bol certifikovaný podľa zlatého štandardu.

GOGREEN projekt na ochranu klímy:  Zalesňovanie v Ugande

V Ugande je veľkým problémom degradácia lesov. Medzinárodný program výsadby stromov (TIST) umožňuje malým poľnohospodárom vo viacerých oblastiach v Ugande vysádzať stromy na ich. Poľnohospodári dostávajú platby za každý vysadený strom.Miestni poľnohospodári ťažia zo školení o zbere a príprave semien a o tom, ako budovať a udržiavať škôlky.

GOGREEN projekt na ochranu klímy:  Program Bioplyn pre domácnosti v Číne

Účelom programu je rozvoj bioplynu pre chudobné domácnosti v Sichuane je poskytnúť finančnú aj technickú podporu pre rozmiestnenie digestorov. Domácnosti s nízkym príjmom sa takto môžu zúčastňovať na dotačnom programe a implementovať tak domáce digestory na bioplyn namiesto použitia uhlia na varenie. To znižuje emisie CO2.

GOGREEN projekt na ochranu klímy:  ORB energetický solárny program v Indii

Domácnosti a podniky v Indii sú často závislé od nespoľahlivej elektrickej siete.  Účelom tohto programu je šírenie solárnych tepelných (ohrev vody) a elektrických (osvetľovacích a iných potrieb) systémov vo vidieckych a mestských / polomestských oblastiach v rôznych štátoch Indie. Navrhovaný program prostredníctvom šírenia solárnych ohrievačov vody (SWH) a elektrických systémov založených na solárnej fotovoltaike (SPV) využíva energiu zo slnka a premieňa ju na tepelnú a elektrickú energiu, aby nahradil fosílne palivo.

GOGREEN projekt na ochranu klímy:  program BOREHOLE v  MALAWI

Najzákladnejšou požiadavkou na udržanie života je čistá voda. Pre mnohé vidiecke spoločenstvá v subsaharskej Afrike je nájdenie čistej pitnej vody  každodenný boj. V domácnosti to robia najmä ženy a deti, ktoré sa často vzdiaľujú od domu aj niekoľko kilometrov. Aby bola voda pitná je, samozrejme, potrebné ju prevariť.

Projekt spolupracuje s miestnymi komunitami na identifikácii a oprave znečistených vodných vrtov vody v Malawi. Otvory sa udržiavajú počas celej doby životnosti projektu a kvalita vody sa kontroluje, či je vhodná na spotrebu.

GOGREEN projekt na ochranu klímy: Závod skládkového plynu v Turecku

Zariadenie na likvidáciu odpadu Mamak nachádzajúce sa v metropolitnej oblasti Ankara každý deň spracúva v priemere 3 500 ton komunálneho odpadu obsahujúceho 60% organických látok. Ak sa organický odpad anaeróbne rozkladá, vzniká skládkový plyn (najmä CO2 a metán). Skládková plynová elektráreň s celkovým výkonom 22,6 MW zhromažďuje skládkový plyn a využíva ju na výrobu elektriny. Energia sa vyváža do štátnej siete a nahrádza elektrinu vyrobenú z konvenčných fosílnych palív. Okrem znižovania emisií CO2 z fosílnych palív má projekt ochrany klímy pozitívny vplyv na hospodársku a sociálnu pohodu regiónu. Miestna komunita sa aktívne podieľala na návrhu projektu a ťažila z prenosu technológií a novovytvorených pracovných miest. Kvalita miestneho vzduchu sa výrazne zlepšila a odpadové teplo z plynových motorov sa používa na vykurovanie skleníkov. V roku 2009 získal projekt „Cenu Svetovej banky za najlepší environmentálny projekt“.

Naše princípy týkajúce sa uhlíkovej stopy dodržiavajú protokol o skleníkových plynoch a štandardy na úrovni Svetového hospodárskeho fóra. Ak je vaša zásielka zodpovedná za emisiu 49 kg CO2, spoločnosť DHL vykompenzuje minimálne rovnakú sumu nákupom uhlíkových kreditov z projektov ochrany klímy. Výpočet a kompenzáciu týchto emisií uhlíka každoročne overuje nezávislý audítor SGS. Množstvo emisií uhlíka produkovaných počas manipulácie a prepravy zásielky GoGreen sa vypočíta pomocou overeného procesu merania a je preložené do požadovaných "uhlíkových kreditov". Tieto kredity sú vytvárané uznávanými projektmi na ochranu klímy, ktoré znižujú množstvo CO2 v atmosfére, ako napríklad veterná farma v Číne alebo elektráreň na biomasu v Indii.

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.