DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. informuje o úprave cien na rok 2021

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. informuje o úprave cien na rok 2021

  • Priemerný nárast cien bol stanovený na 4,9%, s platnosťou od 1. januára 2021.
  • Poplatok za kus s nadváhou a nestohovateľnú paletu sa upraví na 85 EUR za kus a 175 EUR za paletu.

V Bratislave, 18. september, 2020: DHL Express, popredný dodávateľ medzinárodných expresných služieb informuje o ročnom všeobecnom zvýšení cien, ktoré vchádza do platnosti 1. januára 2021. V Slovenskej republike dôjde k priemernému zvýšeniu cien v porovnaní s rokom 2020 o 4,9%. Poplatok za kus s nadváhou a nestohovateľnú paletu sa upraví na 85 EUR za kus a 175 EUR za paletu. Toto má neustále zabezpečovať odolnosť našej siete a udržiavať vysoké štandardy služieb.

„Naším cieľom v spoločnosti DHL Express je podporovať našich zákazníkov pri dosahovaní ich obchodných cieľov prispôsobovaním našich služieb potrebám ich podnikania. Nevyhnutným predpokladom pre splnenie týchto potrieb je investovanie do našej medzinárodnej siete“, uviedla Daniela Mišurová, Managing Director, DHL Express Slovensko. „Ročná úprava cien nám umožňuje ďalej rozvíjať našu infraštruktúru a zároveň nám umožňuje používať najmodernejšie technológie a individuálne doručovacie procesy, aby sme zabezpečili najlepšie zákaznícke riešenia vo svojej triede. V reakcii na zvýšený dopyt po logistických službách v dôsledku rastúceho objemu tovaru na e-commerce trhu sme investovali značné prostriedky do obnovy našej leteckej flotily, ako aj do našej globálnej siete. Tieto a budúce inovácie pomôžu nám, našim zákazníkom a partnerom a zároveň významne prispejú k zlepšeniu našej ekologickej stopy.“

Ceny sa každoročne upravujú spoločnosťou DHL Express, berúc do úvahy infláciu a dynamiku meny, napríklad administratívne náklady spojené s regulačnými a bezpečnostnými opatreniami. Tieto opatrenia sú pravidelne aktualizované vnútroštátnými a medzinárodnými orgánmi vo všetkých viac ako 220 krajinách a teritóriách, ktoré DHL Express obsluhuje. V závislosti od miestnych podmienok krajiny sa úpravy cien líšia a budú sa vzťahovať na všetkých zákazníkov, ak to zmluvy umožňujú.”

31. decembra 2020 Spojené kráľovstvo opustí colnú úniu Európskej únie. Aj keď je skupina Deutsche Post DHL zvyknutá čeliť širokej škále obchodných prekážok, z tohto vývoja nám vzniknú značné dodatočné prevádzkové náklady. S cieľom zabezpečiť trvalú kvalitu služieb, ktorú naši zákazníci očakávajú, budeme od 1. januára 2021 účtovať poplatok za všetky prichádzajúce a odchádzajúce colné zásielky medzi Spojeným kráľovstvom a krajinami Európskej únie. S informáciami, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, sa plánuje, že tento poplatok bude stanovený na 0,25 EUR za kg, minimálne 5 EUR za zásielku. Tento poplatok môže byť upravený, ak sa okolnosti výrazne zmenia.

                                                                          – Koniec –

Kontakt pre médiá:

DHL Express Slovakia

Martina Klimová

Marketing and Communication Specialist

Phone: +421 908 786 366

E-mail: martina.klimova@dhl.com

DHL – Logistická spoločnosť pre celý svet

DHL je vedúcou obchodnou značkou v odvetví logistiky. Naša DHL rodina, pozostávajúca z rôznych divízií, ponúka jedinečné portfólio logistických služieb - doručovanie vnútroštátnych i medzinárodných balíkov, prepravu e-commerce objednávok, na mieru šité riešenia pre zákazníkov, medzinárodnú expresnú prepravu, pozemnú, leteckú a námornú prepravu vrátane riadenia priemyselných zásobovacích sietí. So svojimi 380 000 zamestnancami v 220 krajinách a teritóriách po celom svete, DHL spája ľudí a obchod bezpečne a spoľahlivo, umožňujúc tak globálny tok obchodovania. So špecializovanými riešeniami pre vyspelé trhy a priemysel vrátane technológií, biologických vied a zdravotníctva, energetiky, automobilového priemyslu a maloobchodu, preukázaním oddanosti v oblasti podnikovej zodpovednosti a bezkonkurenčnou prítomnosťou na rozvíjajúcich sa trhoch je DHL rozhodne v pozícii “Logistickej spoločnosti pre celý svet”.

DHL je súčasťou Deutsche Post DHL Group. Tržby skupiny dosiahli v roku 2019 viac ako 63 miliárd EUR. Cieľom Deutsche Post DHL Group je do roku 2050 dosiahnuť  nulové emisie z logistiky.

 

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.