BREXIT Update

BREXIT Update

Vážení zákazníci,

obchodná dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, ktorá bola oznámená na Štedrý deň, poskytuje obchodom medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ od konca prechodného obdobia väčšiu jasnosť. Keďže naše vlastné tímy pracujú na detailoch dohody, radi by sme potvrdili základné požiadavky na dopravu od 1. januára 2021.

• Colné vyhlásenia sa budú vyžadovať od 1. januára 2021 pre zásielky medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou (a naopak). Aj keď dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom odkazuje na “nulové clá”, nenahrádza to potrebu generovania colného vyhlásenia a preto sa vyžaduje obchodná alebo proforma faktúra. Obchodná dohoda sa vzťahuje iba na clá, čo znamená, že vo väčšine prípadov sa clá neuplatňujú na tovar, ktorý spĺňa všetky potrebné požiadavky „pravidiel pôvodu“. DPH sa však bude aj naďalej vyrubovať. Na preclenie tovaru je preto potrebné colné vyhlásenie, pretože Spojené kráľovstvo opustí jednotný trh a colnú úniu. Stále budú platiť obmedzenia pre jednotlivé krajiny a budú sa vyžadovať aj všetky súvisiace licencie.

• Pravidlá požiadaviek na pôvod: Aby ste mohli profitovať z obchodnej dohody „nulového cla“, medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, je nevyhnutné, aby ste v obchodnej alebo proforma faktúre pre zásielky B2B aj B2C poskytli dôkaz o krajine pôvodu  - urobte to pomocou nižšie uvedeného vyhlásenia pre tovar vo Spojenom kráľovstve alebo EÚ, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu. Bez tohto vyhlásenia nebude možné, aby si DHL mohla uplatniť nárok na úľavu od cla, a nebude možné, aby DHL upravila dodatočné vybavenie colnej dokumentácie bez ďalších poplatkov, ak vôbec.

Vývozca výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento dokument (referenčné číslo vývozcu *), prehlasuje, že pokiaľ nie je jasne uvedené inak, majú tieto výrobky ... preferenčný pôvod.

(Miesto a dátum**):

(Meno vývozcu):

DÔLEŽITÉ: Hodnota tovaru krajiny pôvodu musí byť vypočítaná a zaznamenaná presne a je na Vašej zodpovednosti to urobiť

*: Pre všetky zásielky zo Spojeného kráľovstva do EÚ sa vyžaduje referenčné číslo vývozcu (táto referencia je vaše číslo GB EORI). Pre zásielky z EÚ do Spojeného kráľovstva sa referenčné číslo vývozcu (táto referencia  predstavuje vaše číslo REX) vyžaduje iba v prípade, že hodnota zásielky presahuje 6 000 EUR / 5 700 GBP.

**: možno vynechať, ak sú informácie obsiahnuté v samotnom dokumente

• Zmeny právnych predpisov o DPH v Spojenom kráľovstve budú zavedené 1. januára 2021, pretože táto regulačná zmena nie je súčasťou dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a vzťahuje sa na zásielky dovážané do Spojeného kráľovstva z ktorejkoľvek krajiny na celom svete. To znamená, že väčšine zásielok v hodnote vyššej ako 135 GBP bude účtovaná DPH pri dovoze z ktorejkoľvek krajiny vrátane EÚ. U zásielok s hodnotou od 0 do 135 GBP, ktoré predávajú podniky spotrebiteľom v Spojenom kráľovstve, bude DPH potrebné vyberať v mieste predaja a bude za ňu zodpovedný predávajúci.

• Príprava dokladov o zásielke: Po Vašej príprave zásielok TDI v roku 2020 prosím nepripravujte nijaké doklady o zásielke skôr ako 1. januára 2021 po 11:00 GMT / 12:00 SEČ. Spoločnosť DHL 31. decembra 2020 aktualizuje svoje prepravné systémy so správnymi produktovými kódmi a referenčnými tabuľkami, ktoré sú požadované od 1. januára 2021. Ak používate jeden z našich nástrojov na mieru, kde vykonávate svoje vlastné technické zmeny, urobte tieto zmeny vo Vašom systéme 1. januára 2021 do 11:00 GMT / 12:00 SEČ a pred prípravou akýchkoľvek dokladov o preprave.

• Cestný servis Day Definite International (DDI) zostáva pozastavený. Ak máte zásielky pripravené na odoslanie, zaistite, aby boli nové nákladné listy a colné doklady pripravené po 1. januári 2021, 11:00 GMT / 12:00 SEČ, po aktualizácii systémov. Zaistíte tak správne všetky doklady. Upozorňujeme, že naším zámerom je reštartovať službu čo najskôr v januári, zároveň pozorne sledujeme situáciu na hranici. Budeme vás informovať.

• Zákazníci v Severnom Írsku môžu pokračovať v obchodovaní ako teraz, pretože pri obchodovaní s EÚ nebudú zavedené colné doklady. Pokiaľ ide o zákazníkov, ktorí posielajú tovar medzi Veľkou Britániou a Severným Írskom, čakáme na potvrdenie konečných požiadaviek, takže zatiaľ pokračujte v používaní domáceho kódu produktu DHL na prepravu z Veľkej Británie do Severného Írska až do odvolania.

DHL Express

Ďalšie informácie nájdete na odkazoch nižšie:                             

UK GOVERNMENT:

https://www.gov.uk/topic/business-tax/import-export

  • Exporting Controlled Goods from 1 January 2021

https://www.gov.uk/guidance/exporting-controlled-goods-after-eu-exit

  • Export Licences and Certificates from 1 January 2021

https://www.gov.uk/guidance/export-licences-and-certificates-from-1-january-2021

  • Changes to UK VAT Regulations for Overseas Goods Sold to Consumers from 1 January 2021

https://www.gov.uk/government/publications/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021/changes-to-vat-treatment-of-overseas-goods-sold-to-customers-from-1-january-2021

 

EUROPEAN COMMISSION:

  • BREXIT Overview, Publications/News, EU-UK Negotiations

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en

  • BREXIT Preparedness: Legislative Developments, Links to Member States

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en

  • Draft EU-UK Trade and Cooperation Agreement

https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.