DHL vyzýva chytré hlavy, aby sa zapojili do vývoja inovatívnej robotiky a ekologických riešení.

DHL vyzýva chytré hlavy, aby sa zapojili do vývoja inovatívnej robotiky a ekologických riešení.

Spoločnosť DHL spustila dve súťaže v oblasti inovácii a vyzýva vynálezcov a vizionárov z celého sveta k účasti. Úlohou účastníkov je priniesť nápady v oblasti trvalo udržaleľnej logistiky alebo robotiky. Do súťaže sa môžu zapojiť univerzity, študenti, spoločnosti a jednotlivci starší ako 18 rokov a to do 28. Septembra 2016,  zaslaním písomného dokumentu a videa vysvetlujúce ich nápad.

V rámci súťaže „Fair and Responsible Challenge“ by mali vizionári prísť s návrhom konceptu trvalo udržateľných logistických riešení pre budúcnosť. Hľadajú sa pôvodné nápady a praktické riešenia týkajúce sa ekologickej a environmentálnej problematiky, riešené pomocou nových a inovatívnych obchodných modelov pre logistiku.  Koncepty môžu byť napojené na súčasnú logistiku a podporiť cyklickú ekonomiku alebo na globálnu prepravnú sieť a ponúknuť nové možnosti v oblasti fair-traid a fair-production. Ako nápad je možné predložiť aj nový produkt, či službu alebo koncepciu balenia. Dôležité je, aby ich výsledkom bol prínos pre spoločnosť, životné prostredie a súkromný sektor.

„Sme presvedčení, že podstatou úspechu je konanie dobra. Pomocou tejto súťaže sa snažíme vniesť podnikavosť do férových a zodpovedných prístupov. Podľa nšej koncepcie by sa spoločnosti mali zameriavať na vytváranie zdielanej hodnoty a pretvárať sociálnu a ekologickú  problematiku do trvalo udržateľných, spravodlivých a potenciálne ziskových ochodných modelov. Súťaž „Fair and Responsible Challenge“ si kladie za cieľ nájsť nové a inovatívne nápady, ktoré posunú túto víziu dopredu,“ uviedol Bill Meahl, Chief Commercial Officer, DHL.

Druhá súťaž je pomenovaná pod názvom  „Robotics Challenge“. Jej cieľom je vyvinúť prototyp samoriadeného doručovacieho vozíka, ktorý dokáže sprevádzať pracovníka v záverečnej časti prepravy priamo príjemcovi. „Naši kolegovia čelia neustále rastúcemu počtu balíkov, ktoré je potrebné doručiť. Nakoľko v súčasnej dobe musia kuriéri tieto objemy doručovať a predávať ručne, hľadáme koncepty, ktoré pomôžu našim zamestancom,“ uviedol ďalej Meahl. Obdzžané prototypy musia vedieť prekonávať bežné mestské aj mimomestské trate rýchlosťou chôdze a zaroveň viesť balíky.

Viac informácii nájdete na stránke Deutsche Post

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.