DHL Express informuje o úprave cien na rok 2017

DHL Express informuje o úprave cien na rok 2017

  • 3,9% - tný nárast cien v Slovenskej republike pre produkty služby Time Definite International
  • 3,9% - tný nárast cien v Slovenskej republike pre produkty služby Day Definite International
  • Platné od 1. januára 2017

V Bratislave 23. septembra 2016: Spoločnosť DHL Express, popredný svetový dodávateľ medzinárodných expresných služieb, dnes informovala o každoročnom všeobecnom zvýšení cien, ktorá vchádza do platnosti 1. januára 2017. V Slovenskej republike dôjde k priemernému zvýšeniu cien o 3,9% pre produkty Time Definite International a Day Definite International.

„DHL Express sa zameriava, aby bola lídrom v poskytovaní kvalitných služieb v oblasti produktu “Time Definite“, hovorí Daniela Mišurová, Managing Director, DHL Express. „Naše každoročné zvýšenie cien podporuje túto snahu a tým nám umožnuje investovať do skutočne svetovej siete, ktorá predstavuje významnú hodnotu pre našich zákazníkov. Naše ceny odrážajú hodnotu vloženú do našich služieb a zároveň nekompromisný a dlhodobý záväzok poskytovať kvalitné služby. V roku 2016 sme verejne oznámili širokú škálu investícií do našej siete, systémov a ľudí v celkovej výške 800 miliónov Eur. Významnou investíciou bolo 66 miliónov Eur do triediaceho centra v Tokiu (Japonsko), spustenie nových automatických sortovacích prevádzok v Cincinaty (U.S.A.), Singapure a Lipsku (Nemecko). Zároveň sme priekopnícky zaviedli účinnejšie lietadlá A330-300 do európskej flotili. V roku 2017 budeme udržiavať túto mieru investícií a naďalej využívať našu sieť, aby naši zákazníci boli úspešní v podnikaní na medzinárodných trhoch.“

DHL Express upraví svoje ceny vzhľadom na infláciu, dynamiku meny a ostatných rastúcich nákladov, ako sú výdavky spojené s dodržiavaním bezpečnostných predpisov v každej z 220 krajín sveta a teritórií, ktoré obsluhuje.

Úprava cien sa líši od krajiny ku krajine a to v závislosti na miestnych podmienkach a platí pre všetkých zákazníkov, u ktorých to zmluva povoľuje. Ďalšie informácie nájdete na webe www.dhl.com

 

Kontakt pre média:

DHL Express Slovakia

Martina Klimová

Phone: +421 908 786 366

E-mail: martina.klimova@dhl.com

 

DHL – Logistická spoločnosť pre celý svet

DHL je najväčším poskytovateľom služieb v oblasti logistiky na svete. DHL je odborníkom nielen v oblasti medzinárodnej expresnej, leteckej, námornej, cestnej a železničnej prepravy, ale aj v zmluvnej logistike a na poli medzinárodných poštových služieb.  Sieť spoločnosti pokrýva viac ako 220 zemí a teritórií na celom svete. Približne 275 000 zamestnancov ponúka zákazníkom služby na vysokej úrovni a detailnú znalosť miestnych trhov. DHL tiež prijíma svoju spoločenskú zodpovednosť podporou vzdelávania, pomocou pri zmierňovaní následkov živelných pohrôm a aktívnym prístupom k ochrane klímy a životného prostedia. DHL je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosiahli v roku 2014 viac ako 56 mld. Eur.

 

DHL Express announces its 2017 rate adjustments  

  • 3,9% increase in Slovakia for Time Definite International products
  • Effective January 1, 2017

Bratislava, September 23, 2016: DHL Express, the world’s leading international express services provider, today announced its annual general average price increase, effective January 1, 2017. In Slovakia, the average price increase will be 3,9%.

“DHL Express is focused on being the quality leader in the international time definite delivery business,” said Daniela Mišurová, Country Manager, DHL Express Slovakia. “Our annual price increase supports this aspiration by allowing us to invest in a truly world-class network that generates significant value for our customers. Our prices reflect both the value embedded in our service and our uncompromising long-term commitment to service quality. In 2016, we announced a broad array of investments in our network, systems and people, committing more than EUR 800 million in capital expenditure during the year. Landmark investments include a EUR 66 million gateway in Tokyo, Japan, the launch of new automated sorts at our hubs in Cincinnati, U.S., Singapore and Leipzig, Germany, and the pioneering introduction of more efficient A330-300 cargo aircraft in our European air fleet. In 2017, we will maintain this rate of investment and continue to leverage our network to make our customers successful in their international trade activities.”

DHL Express adjusts its prices annually, taking into account inflation, currency dynamics and other rising costs, such as expenses related to compliance with enhanced security regulations, in each of the more than 220 countries and territories that it serves. Price adjustments will vary from country to country, depending on local conditions, and will apply to all customers where contracts allow. For more information, visit www.dhl.com.

DHL is the leading global brand in the logistics industry. Our DHL family of divisions offer an unrivalled portfolio of logistics services ranging from national and international parcel delivery, e-commerce shipping and fulfillment solutions, international express, road, air and ocean transport to industrial supply chain management. With about 340,000 employees in more than 220 countries and territories worldwide, DHL connects people and businesses securely and reliably, enabling global trade flows. With specialized solutions for growth markets and industries including technology, life sciences and healthcare, energy, automotive and retail, a proven commitment to corporate responsibility and an unrivalled presence in developing markets, DHL is decisively positioned as “The logistics company for the world”.

DHL is part of Deutsche Post DHL Group. The Group generated revenues of more than 59 billion euros in 2015.

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.