Nulové emisie do roku 2050

Nulové emisie do roku 2050

Globálne otepľovanie a zmena klímy sa stávajú jednou z najväčších výziev, ktorým čelí celá naša generácia. Preto ani nám nie je táto problematika ľahostajná. Čo plánujeme v tejto oblasti do roku 2050 uskutočniť?

Naša spoločnosť Deutsche Post DHL Group sa snaží spájať ľudí po celom svete a zlepšovať ich životy prostredníctvom svojich iniciatív. Jednou z nich je aj program GoGreen, ktorého hlavným cieľom je minimalizovať najväčší vplyv našich obchodných operácii na životné prostredie a to znížením emisií CO2. Keďže globálne otepľovanie a zmena klímy sa stávajú jednou z najväčších výziev, ktorým čelí celá naša generácia, nie je táto problematika ani nám ľahostajná. Doterajšie ciele v oblasti zelenej logistiky sme dosiahli oveľa skôr ako sme plánovali. Preto sme prišli s ešte odvážnejším cieľom a to znížiť všetky emisie súvisiace s logistikou do roku 2050 na nulu.

Naše skúsenosti v oblasti zelenej logistiky a inovatívne nápady našich zamestnancov z celého sveta by nám mali pomôcť premeniť našu víziu na realitu. Naďalej plánujeme pokračovať v používaní ekologických riešení v našom podnikaní, ako aj podporovať inovácie v oblasti ekologicky priateľských technológii a palív šetrných k životnému prostrediu, akými sú napr. biopalivá pre leteckú dopravu.

Rok 2050 je veľmi ďaleko, preto sme si zadefinovali  naplniť najprv štyri strategické ciele do roku 2025, ktoré nám pomôžu zhodnotiť náš progres v oblasti naplnenia hlavného cieľa – nulovej emisie.

Do roku 2025 chceme:

  1. Zvýšenie efektivity poklesu uhlíkových emisií o 50%  v porovnaní s rokom 2007. Tento nový cieľ je založený na prístupe, ktorý uplatňuje iniciatíva Science Based Targets.
  2. Znížiť miestne emisie znečistenia ovzdušia o 70% pomcou služby zeleného vyzdvihovania a doručenia zásielok. Prednostné využívanie prepravných prostriedkov ako je bicykel a elektromobily.
  3. Mať viac ako 50% predajov z našich zelených riešení. Týmto spôsobom môžeme podporovať zelenú politiku našich zákazníkov. 
  4. Vyškoliť 80% našich zamestnancov za GoGreen špecialistov a zapojiť ich do ochrany životného prostredia a klímy. To zahŕňa aj účasť na každoročných výsadbách stromov pre ochranu našich lesov.

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.