Správa spoločnosti DHL a Crandfieldskej školy manažmentu:

Správa spoločnosti DHL a Crandfieldskej školy manažmentu:

Elektronické obchodovanie mení B2B.

  • V správe sú zdôraznené stratégie pre B2B spoločnosti, vďaka ktorým dokážu úspešne konkurovať v prostredí dynamicky rastúceho zahraničného elektronického obchodu
  • B2B zákazníci čoraz častejšie očakávajú aktívnu, škálovateľnú skúsenosť podobnú B2C

Bonn 26. februára 2018: Spoločnosť DHL Express, ktorá je popredným svetovým dodávateľom medzinárodných expresných služieb, vydala spolu s Cranfieldskou školou manažmentu bielu knihu, ktorá skúma súčasné trendy a značný potenciál sfér medzinárodného elektronického obchodu pre business to business (B2B) spoločnosti. Kniha poskytuje praktickú príručku ku konkrétnym digitálnym vlastnostiam a stratégiám využívaným podnikmi, ktoré rozvíjajú zahraničnú ponuku elektronického obchodu, a predstavuje rámec, vďaka ktorému spoločnosti lepšie pochopia a zhodnotia vlastnú úroveň vývoja elektronického obchodu.

„V posledných rokoch sme sledovali rast elektronického obchodu B2C, ktorý bol rýchlejší ako vo väčšine ostatných priemyselných sektorov, pričom prémiová zahraničná preprava narástla z 10 % na viac než 20 % objemu DHL Express,“ povedal Ken Allen, CEO spoločnosti DHL Express. „Podľa tejto štúdie je potenciál pre dynamický rast zahraničného elektronického obchodu B2B rovnaký a sieť spoločnosti DHL Express ho hodlá umožniť podnikom na celom svete.“

„Elektronický obchod radikálne mení spôsob, akým B2B spoločnosti fungujú, a otvára nové trhové možnosti po celom svete, zatiaľ čo súčasne vytvára výzvy pre viaceré uznávané spoločnosti, aby dokázali držať krok s aktívnejšími nováčikmi,“ uviedol John Pearson, CEO spoločnosti DHL Express Europe. „Najúspešnejšie spoločnosti zaoberajúce sa elektronickým obchodom v súčasnosti poskytujú vylepšenú zákaznícku skúsenosť porovnateľnú s tým, čo všetci poznáme z našich osobných aktivít pri nakupovaní online. Na to, aby boli B2B spoločnosti v tomto premenlivom trhovom prostredí konkurencieschopné, musia zmeniť svoje dodávateľské reťazce a stať sa transparentnejšími, efektívnejšími, prístupnejšími a flexibilnejšími. Na základe dlhodobých vzťahov so sektorom B2B, ako aj úspechu v službách zahraničnému sektoru B2C má spoločnosť DHL Express dobré predpoklady na to, aby pomáhala priemyselným spoločnostiam aktívnejšie expandovať do elektronického obchodu.“

Podľa prieskumnej spoločnosti Forrester Research sa očakáva, že zahraničné B2B transakcie dosiahnu počas nasledujúcich piatich rokov sumu 1,2 bilióna amerických dolárov. Aby tento potenciál využili, musia spoločnosti poskytnúť flexibilnejšiu, škálovateľnejšiu a mobilnejšiu zákaznícku skúsenosť v súlade s business to consumer (B2C) online nákupmi. Avšak B2B transakcie sa od B2C transakcií zásadným spôsobom odlišujú, a to si vyžaduje rozdielny prístup. Pre B2B spoločnosti, ktoré sa usilujú poskytovať túto zákaznícku skúsenosť, je kľúčové prispôsobiť určité vlastnosti a funkcionality internetových stránok, ako sú napríklad katalógy produktov a živá zákaznícka podpora, a tiež lepšie začlenenie frontendových a backendových systémov a logistických procesov typu end-to-end.

„Počas nášho výskumu sme identifikovali tri základné typy spoločností, ktoré sú súčasťou elektronického obchodu, od ‚nováčikov‘ k ‚stredne pokročilým‘ až po skutočných ‚inovátorov‘,“ uviedol profesor Michael Bourlakis, predseda manažmentu logistiky a dodávateľského reťazca na Crandfieldskej univerzite. „Napríklad nováčikovia v prostredí elektronického obchodu začínajú veľmi opatrne a na svojich internetových stránkach majú len základný rozsah funkcií. Na druhej strane, inovátori majú prepracované ponuky a využívajú pokročilé technológie (ako napríklad strojové učenie a virtuálnu realitu), aby lepšie predvídali požiadavky zákazníkov a ponúkali skúsenosti prispôsobené personalizovaným potrebám. Na základe tohto rámca sa môžu podniky porovnávať s inými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú ponuku elektronického obchodu, a získať tak prehľad o tom, ako zlepšovať vlastné úsilie týkajúce sa elektronického obchodu.“

Spoločnostiam, ktoré chcú do svojich sietí zabudovať flexibilitu a využívať zámorský dopyt, ktorý sa (niekedy nečakane) vyskytne spolu s otvorením ponuky elektronického obchodu, môžu medzinárodné spoločnosti expresnej logistiky poskytovať svetovú sieť, ktorá im na zámorských trhoch umožní prístup z domu do domu a sprístupní im ponuku prémiových služieb. Toto umožňuje B2B spoločnostiam efektívnym spôsobom získavať zákazky od nových zákazníckych segmentov bez toho, aby na trhoch s nízkym objemom potrebovali rozsiahle skladovacie a distribučné siete. Takisto ponúkajú nepriame výhody pre spoločnosti zaoberajúce sa elektronickým obchodom tým, že im poskytujú dodatočnú spoľahlivosť a dôveru v značku, zjednodušujú ich logistický proces a minimalizujú finančné riziká tým, že znížia čas pri preprave tovaru a zaistia viditeľnosť objednávok.

Biela kniha rozlišuje na základe kombinácie teoretického výskumu a dôkladných rozhovorov päť kategórií vlastností, ktoré sú nevyhnutné pre B2B platformu elektronického obchodu: digitálnu infraštruktúru, zákaznícku skúsenosť, personalizáciu, ucelenú integráciu a synchronizáciu logistiky. Tiež ponúka praktické odporúčania spoločnostiam, ktoré chcú naďalej rozvíjať svoje schopnosti v týchto piatich kategóriách, ako napríklad využívanie nástrojov business intelligence na lepšie zachytenie dát a zlepšenie zákazníckych postrehov a sledovanie dodávateľských reťazcov významných maloobchodníkov pre inšpiráciu pri vyvíjaní predajných sietí typu omni-channel (t. j. kombinácia kamenných a internetových alebo pojazdných predajní). 

 

 

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.