Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DHL International GmbH (ďalej ako “DHL”) s potešením prijíma, že ste navštívili jej webovú stránku a máte záujem o našu spoločnosť, produkty a služby. Je pre nás dôležité ochraňovať vaše osobné údaje počas celého obchodného procesu.

Ďalej vysvetľujeme, aké informácie DHL zbiera, keď navštívite našu webovú stránku, a ako sa tieto informácie používajú.

Osobné údaje

Osobné údaje predstavujú konkrétne informácie o osobných a faktických vlastnostiach v súvislosti s určitou fyzickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorú možno špecifikovať. Patria sem informácie ako Vaše skutočné meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia. Informácie, ktoré sa nedajú priamo spojiť s Vašou skutočnou totožnosťou – ako sú obľúbené webové stránky alebo počet používateľov stránky – nemožno pokladať za osobné údaje.

Zbieranie a spracovanie osobných údajov

DHL sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov našich webových stránok. Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou. Doplnkové osobné informácie ako meno, adresa, telefónne miesto alebo e-mailová adresa sa nezbierajú, pokiaľ tieto údaje neposkytnete dobrovoľne, napr. keď priamo vypĺňate kontaktný formulár ako súčasť registrácie, prehľadu, súťaže, plnenia zmluvy alebo informačnej požiadavky.

Určité oblasti webových stránok DHL, vrátane, ale bez obmedzenia na MyDHL, si vyžadujú registráciu alebo prístupové heslo. Informácie získané od používateľov týchto oblastí sa môžu použiť aj na účely marketingu DHL v rámci obmedzení národných zákonov. DHL poskytuje právo prístupu a úpravy osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Určité zasielacie údaje sa poskytnú orgánom tranzitnej alebo cieľovej krajiny na colné a daňové vysporiadanie alebo na bezpečnostnú previerku, ako to vyžadujú zákony danej krajiny. Poskytované informácie obyčajne budú obsahovať názov a adresu zasielateľa, meno a adresu prijímateľa, popis tovaru, počet kusov, hmotnosť a hodnotu zásielky.

Využivanie a odovzdávanie osobných údajov

Používame osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili výlučne na technickú administráciu webových stránok a plnenie Vašich želaní a požiadaviek, čiže predovšetkým na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na reagovanie na Vaše požiadavky. To nám zase pomáha zlepšovať služby, ktoré Vám poskytujeme, a uľahčovať a sprístupňovať Vám obsah a služby našej webovej stránky.

Iba keď vopred dáte svoj súhlas alebo – ak to vymedzujú právne predpisy – nevzniesli ste nijakú námietku, použijeme tieto údaje na prieskumy v súvislosti s produktom a na marketingové účely.

DHL nezdieľa, nepredáva, neprenáša či ináč nerozširuje Vaše osobné údaje tretím stranám a nebude tak robiť ani v budúcnosti, pokiaľ to nevyžaduje zákon, pokiaľ sa to nepožaduje na účel zmluvy alebo pokiaľ nedáte výslovný súhlas, aby sa tak urobilo. Napríklad môže byť potrebné odovzdať Vašu adresu a údaje objednávky našim dodávateľom, keď si objednáte produkty.

Informácie z DHL

DHL sa bude chcieť s Vami spojiť, aby sme Vám poskytli najnovšie informácie o aktualizáciách našej webovej stránky alebo našich ponukách, novinkách, produktoch a službách. Ak sa spojíte alebo zaregistrujete u DHL na našich webových stránkach, niekedy požadujeme, aby ste uviedli alebo neuviedli, či by ste chceli od nás dostávať reklamné materiály priamo. Ak ste už zákazníkom DHL, budete prirodzene naďalej dostávať potrebné informácie o dôležitých zmenách v súvislosti s jestvujúcimi zmluvami (napr. kurzové zmeny).

Používanie sledovania webu

Používame sledovacie programové vybavenie, aby sme stanovili, koľko používateľov navštevuje našu webovú stránku a ako často. Nepoužívame tento softvér na zbieranie osobných údajov alebo individuálnych IP adries. Tieto údaje sa požívajú výlučne v anonymnej a súhrnnej forme na štatistické účely a na rozvoj webovej stránky.

Používanie cookies

“Cookies” sú malé súbory, ktoré nám umožňujú uchovávať informácie súvisiace s Vaším osobným počítačom a Vami, používateľom, konkrétne pokým navštevujete jednu z našich webových stránok. Cookies nám pomáhajú určiť, ako často sa vstupuje na naše internetové stránky ako aj počet používateľov. A pomáhajú nám konfigurovať naše ponuky, aby boli pre Vás čo najvhodnejšie a najúčinnejšie.

Na jednej strane používame to, čo nazývame “cookies na reláciu”, ktoré sa uchovávajú výlučne počas trvania Vašej návštevy jednej z našich internetových stránok. Na druhej strane používame “trvalé cookies” na uchovanie informácií o návštevníkoch, ktorí opakovane vstupujú na nejakú z našich internetových stránok. Účelom používania cookies je byť schopný ponúkať Vám optimálny návod na používanie ako aj “spoznať” Vás a predložiť Vám (pokiaľ je to možné) diverzifikované internetové stránky a nový obsah počas opakovaného používania.

Vo všeobecnosti nevytvárame individuálny profil Vašich priamych aktivít. Obsah trvalého cookies sa obmedzuje na identifikačné číslo. Meno, e-mailová adresa a pod. sa na väčšine našich stránok neuchovávajú.

Existujú štyri výnimky:

1) Sledovací cookies Eloqua. Obsah tohto trvalého sledovacieho cookies sa obmedzuje na identifikačné číslo a všeobecne sa používa presne rovnakým spôsobom ako všetky naše ostatné trvalé cookies. Avšak ak sa spojíte s DHL pomocou nejakých priamych kontaktných formulárov v oblasti logistického obsahu, Vaša e-mailová adresa sa pridá ku cookies, čím sa vytvorí individuálny profil Vašich priamych aktivít. Tie isté kontaktné formuláre Vám poskytujú aj možnosť prihlásiť sa na e-mailové marketingové aktualizácie. Poskytnutím svojho súhlasu Vám to umožní aj poskytovať Vám personalizovaný obsah, ponuky alebo reklamy, ktoré Vás môžu zaujať.

Ak sa rozhodnete neprihlásiť sa na e-mailové marketingové aktualizácie, v budúcnosti sa s Vami nespojíme a Vaša e-mailová adresa bude DHL používať iba dôverným spôsobom, aby sme interne chápali Vaše individuálne priame aktivity. To znamená, že Vám môžeme ešte stále doručovať nový a zdokonalený obsah webovej stránky, aby vyhovoval Vašim špecifickým potrebám.

Viac sa o sledovacom cookies Eloqua môžete dozvedieť v tabuľke cookies DHL dole.

2) Sledovacie cookies MediaMind Tracking Cookies. Tieto trvalé sledovacie cookies zbierajú Vaše IP adresy a používajú ich na poskytovanie geografických lokalizačných údajov, čo pomáha DHL monitorovať a riadiť reklamné kampane. Cookies sú celkom zašifrované a nezbierajú žiadne ďalšie osobne identifikovateľné údaje, čiže IP adresy sa nemôžu napojiť na osobné údaje a nezdieľajú ich tretie strany. IP adresy sa bezpečne uchovávajú a DHL ich používa iba dôverne na interne účely na zostavovanie súhrnných správ. Platnosť cookies uplynie po 30 dňoch.

Viac sa môžete dozvedieť o sledovacích cookies Media Mind v tabuľke cookies DHL nižšie.

Iná možnosť je, keď sa chcete odhlásiť zo sledovania cookies MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete to urobiť kliknutím na spojku MediaMind Opt-Out nižšie.
MediaMind Opt-Out

Ak ste sa už predtým odhlásili a chceli by ste vrátiť svoje nastavenie, kliknite na spojku MediaMind Opt-In nižšie.
MediaMind Opt-In

3) Cookies analytiky Google. Nízky počet krajín smie používať v malej miere cookies analytiky Google (Google analytics cookies) na špecifické miestne účely. Tieto cookies používajú Vašu IP adresu ako rozpoznávanie, avšak neidentifikujú Vás ako jednotlivca. Inými slovami, informácie sa zbierajú v anonymnej podobe. Cookies zbierajú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše miestne stránky a používajú informácie na zostavovanie správ a aby nám pomohli zdokonaľovať miestne stránky.

Viac sa môžete dozvedieť o analytike Google v tabuľke cookies DHL nižšie.

Iná možnosť je, aby ste sa odhlásili zo sledovania prostredníctvom Google Analytics na všetkých webových stránkach, je navštíviť
Doplnkový odhlasovací prehliadač Google Analytics Opt-out Browser Add-on

4) dotMailer Sledovač Cookies. Obsah tohto nepretržitého sledovača cookies sa obmedzuje na identifikačné číslo a vo všeobecnosti sa používa rovnako ako všetky ostatné nepretržité sledovače cookies. Pokiaľ už ste zákazníkom DHL alebo ste DHL kontaktovali prostredníctvom niektorého z online formulárov v sekcii Logistika, vaša emailová adresa bola pridaná do cookie a vytvorila individuálny profil vašich online činností. Tieto online formuláre ponúkajú možnosť, aby ste svoj mail registrovali a dostávali marketingové aktualizácie. Svojim súhlasom nám umožníte, aby sme vám poskytli prispôsobený obsah, ponuky, alebo akcie, ktoré by vás mohli zaujímať.

Ak sa rozhodnete, že svoj mail nezaregistrujete a nebudete dostávať marketingové aktualizácie, v budúcnosti vás nebudeme kontaktovať a vašu emailovú adresu použije DHL iba na interné účely pre zaradenie vašich individuálnych online činností. To znamená, že vám budeme neustále ponúkať obsah webových stránok, ktorý najlepšie vystihuje vaše špecifické potreby.

Viac o dotMailer Sledovači cookies sa dozviete v DHL obsahu cookies.

Tabuľka cookies DHL
Poskytli sme podrobnosti o všetkých cookies, aké sa používajú na webových stránkach DHL, v tabuľke nižšie.

Cookies
NázovÚčelViac informácií
Cookies názvu kampane [2]campaignNameCookies sa vytvorí, keď vstúpite na webovú stránku DHL z propagačného návestia DHL alebo zo spojky, ktorú obsahuje e-mail kampane/propagácie.
Cookies uchováva identifikáciu kampane, čím sa jedinečným spôsobom identifikuje zdroj kampane.
Ak sa spojíte s DHL pomocou jedného z našich priamych kontaktov alebo registračných formulárov behom 24 hodín od príchodu na jednu z našich webových stránok, identifikácia kampane je priložená k e-mailu zaslanému odbytovej alebo zákazníckej službe DHL.
Tieto informácie sa používajú iba na hodnotenie úspešnosti našich kampaní a na monitorovanie toho, či nás zákazníci kontaktovali v dôsledku kampane.
Cookies neuchováva vôbec žiadne zákaznícke údaje, iba identifikáciu kampane.
Platnosť cookies uplynie po 24 hodinách.
 
Cookies vyhľadávacích parametrov [3]searchParamsTento cookies sa používa na uchovávanie vyhľadávacích fráz a slov, ktoré ste naklepali do našich vyhľadávacích rubrík (Search Boxes).
Vyhľadávacie rubriky sa nachádzajú na každej našej webovej stránke vpravo hore.
Takýmto spôsobom si zapamätáme Vaše vyhľadávacie podmienky a vopred zaplníme vyhľadávaciu rubriku predchádzajúcimi návrhmi, keď znovu použijete vyhľadávacie rubriky.
Tento cookies sa vytvoril na zdokonalenie funkčnosti webovej stránky a uľahčenie používania webových stránok pre používateľa.
Tento cookies trvalo uchováva vyhľadávacie podmienky až dovtedy, keď sa aktívne rozhodnete vyčistiť si medzipamäť prehliadača a cookies.
 
Cookies s podrobnosťami odkazov na zasielateľa [3]shipRefDetailsTento cookies sa používa na uchovávanie všetkých predtým sledovaných hodnôt odkazov na zasielateľa, ktoré zavádzate pri používaní našej sledovacej aplikáce odkazov na zasielateľa DHL Express Shipper’s Reference.
Tento cookies sa vytvoril na zlepšenie funkčnosti webovej stránky a zjednodušenie webových stránok DHL pre našich zákazníkov.
Tento cookies trvalo uchováva všetky odkazy na zasielateľa až dovtedy, kým sa aktívne rozhodnete vyčistiť si medzipamäť prehliadača a cookies.
Pozrite sa na jednu z našich aplikáciií na sledovanie zásielok DHL Express pomocou referencie odosielateľa
Cookies Waybill Cookie [3]AWBTento cookies sa používa na uchovávanie poslednej hodnoty počtu sledovania, ktorú ste zadali pri používaní jednej z hlavných priamych sledovacích aplikácií.
Cookies sa vytvoril na zdokonalenie funkčnosti webovej stránky a uľahčenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.
Tento cookies uchováva predchádzajúcu hodnotu čísla sledovania dovtedy, kým zavediete nové číslo do tej istej sledovacej aplikácie.
Pozrite si jednu z našich hlavných priamych sledovacích aplikácií.
Cookies Waybill Brand Cookie [3]BRANDTento cookies sa používa na uchovávanie typu poslednej zásielky, ktoré ste si zvolili z rozbaľovacích možností, aké sú v ponuke našich hlavných sledovacích aplikácií.
Tento cookies sa vytvoril na zlepšenie funkčnosti webovej stránky a uľahčenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.
Tento cookies uchováva iba predchádzajúcu rozbaľovaciu možnosť typu zásielky, ktorá sa zvolí dovtedy, kým sa vrátite a zvolíte si ďalšiu možnosť v tej iste sledovacej aplikácii.
Pozrite si jednu z našich hlavných priamych sledovacích aplikácií.
Rýchly sledovací cookies Fast Track Cookie [3]Bez stáleho názvuTento cookies sa používa na uchovávanie tak poslednej zavedenej hodnoty čísla sledovania ako aj zásielkového typu zvoleného pri používaní našich menších priamych rýchlych sledovacích aplikácií Fast Track.
Tento cookies sa vytvoril na zdokonalenie funkčnosti webových stránok a uľahčenie používania webových stránok DHL pre našich zákazníkov.
Tento cookies uchováva iba predchádzajúcu sledovaciu hodnotu čísla a predošlú rozbaľovaciu možnosť typu zásielky, ktorá sa zvolí dovtedy, kým sa vrátite a zvolíte si nové možnosti v tej istej sledovacej aplikácii Fast Track.
Jedna z našich sledovacích aplikácií DHL expresne rýchleho sledovania Express Fast Track sa nachádza tu.
Cookies Tab System Cookie [3]Bez stáleho názvuTento cookies sa používa na uchovávanie posledného tabulátora, ktorý ste zvolili na stránke pomocou tabulátorového systému s viacnásobným pohľadom.
Tento cookies sa vytvoril na zdokonalenie funkčnosti webovej stránky a uľahčenie používania webových stránok DHL.
Tento cookies si pamätá iba predchádzajúci tabulátor zvolený dovtedy, kým sa vrátite a zvolíte ďalší tabulátor na tej istej tabulátorovej stránke.
 
Webtrends Analytics [2]WT_FPCTento cookies sa používa na zber informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše stránky. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a pomoc pri zdokonaľovaní stránky. cookies zbiera informácie v anonymnej forme, vrátane počtu návštevníkov stránky, odkiaľ návštevníci prišli na stránku, a strán, ktoré navštívili.
Cookies sa používa iba na identifikáciu a neuchováva návštevníkove osobné údaje, ale iba identifikátor. Používa ho iba DHL dôverným spôsobom na interné účely na zdokonaľovanie svojich webových stránok a používateľských skúseností.
Viac informácií o dôvernosti na WebtrendsExternal Link
Analytika Webtrends Analytics [2]ACOOKIETento cookies sa používa na zber informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše stránky, a konkrétne sa používa na monitorovanie návštevníkov v doménach DHL.
Napríklad, ak návštevník príde na našu podnikovú stránku (doména je www.dhl.comExternal Link) a potom sa rozhodne navštíviť národnú webovú stránku DHL so svojou vlastnou lokálnou doménou (napr. pre Nemecko je miestna doména www.dhl.deExternal Link).
Tieto informácie používame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zdokonaľovať stránku. Cookies zbiera informácie v anonymnej podobe, vrátane počtu návštevníkov stránky, odkiaľ návštevníci prichádzajú na stránku, a strán, ktoré navštívili.
Cookies sa používa iba na identifikáciu a neuchováva návštevníkove osobné údaje, ale iba identifikátor. Používa ho iba DHL dôverným spôsobom na interné účely na zdokonalenie svojich webových stránok a používateľskej praxe.
Viac informácií o dôvernosti na Webtrends External Link
Analytika Google Analytics [2]_utma
_utmb
_utmz
Určité krajiny používajú aj Google Analytics na špecifické miestne účely.
Tieto cookies sa používajú na zber informácií o tom, ako návštevníci využívajú naše miestne stránky. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zdokonaľovať miestne stránky. Cookies zbierajú informácie v anonymnej podobe, vrátane počtu návštevníkov miestnej stránky, odkiaľ návštevníci prichádzajú na miestnu stránku, ako aj strán, ktoré navštívili.
Viac informácií o dôvernosti na GoogleExternal Link
Sledovací cookies Eloqua Tracking Cookie [2] ELOQUATento co sa používa na spoznávanie vracajúceho sa návštevníka ako jedinečného používateľa a zbiera informácie o tom ako sa naše stránky používajú. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a pomáhajú nám zdokonaľovať stránku a poskytovať Vám lepšie zacielený obsah.
Cookies zbiera informácie v anonymnej podobe, pokiaľ sa nespojíte s DHL pomocou určitých priamych kontaktných formulárov v obsahovej oblasti Logistika. V tomto momente pripájame informácie uchovávané v cookies na Vašu e-mailovú adresu.
Používa ich iba DHL interne na zdokonalenie svojich webových stránok a používateľskej praxe.
Viac informácií o dôvernosti na Eloqua
Sledovanie pomocou súborov LiveBall Tracking Cookies [2]LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_uTieto súbory cookie zhromažďujú informácie pomocou anonymných identifikačných čísiel.
LiveBall používa IP adresy na poskytovanie dát geografického umiestnenia, nenarúšajúcich súkromie, avšak tie nie sú ukladané alebo spojené s cookies. To nám pomáha sledovať správanie pri prehliadaní internetu s cieľom pochopiť a zlepšiť užívateľský komfort a služby, ktoré ponúkame. Ale vystopovať vaše osobné údaje späť nie je možné.
Tieto súbory cookie sa vytvoria, keď budete kontaktovať DHL pomocou určitých online formulárov na našich webových stránkach – napríklad keď si u nás otvoríte účet DHL Express.
Súbory cookie sa používajú iba dôverne iba interne v DHL a ich platnosť končí po 365 dňoch.
Viac informácií o ochrane súkromiaExternal Link / New Window
dotMailer Sledovač cookies [2]tracked_sessionCookie sa vytvorí, keď kliknete na niektorú web stránku z prepojenia, ktoré nájdete v kampani alebo propagačnom emaile. Informáciu používame na vytváranie správ a pomáhá nám zlepšovať stránky a vám poskytnúť lepší a cielený obsah.
Cookie zbiera informácie anonymne, kým nepoužijete DHL online kontaktné formuláre v sekcii Logistika. Vtedy prepojíme informácie z cookies s vašou emailovou adresou.
Získané informácie zahŕňajú informácie o zobrazených stránkach, dĺžku zobrazenia a webový prehliadač, ktorý ste na prezretie stránky využili. Tieto informácie pomáhajú DHL hodnotiť účinnosť emailových kampaní.
Ak cookie zostane anonymné, po 30 dňoch vyprší. Ak je prepojené s emailovou adresou, vyprší po 2 rokoch (730 dňoch) odo dňa, kedy bol kontakt identifikovaný. Dôverne ich používa iba DHL na interné účely a na zlepšenie používateľského zážitku.
Viac o súkromí dotMailerExternal Link / New Window
Cookies MediaMind Cookies [2]U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.Cookies MediaMind sa vytvárajú, keď prichádzate na konkrétne webové stránky kampaní DHL z reklamného návestia DHL, zo spojky obsiahnutej v e-maili kampane/reklamy alebo keď ste použili spojku kampane, uvedenú ako súčasť mediálnej reklamy offline.
Cookies MediaMind sledujú kedy a kde ste sa vystavovali priamej reklame DHL, ako ste sa zapojili do tejto inzercie a kedy ste navštívili stránku DHL po tom, čo ste sa vystavili tejto inzercii.
Informácie sa používajú na pomoc DHL pri meraní výkonnosti reklamných kampaní. Tieto informácie sa poskytujú ako súhrnné správy, čiže nebudú sa prezerať nijaké individuálne informácie. Nemonitoruje sa nijaké ďalšie prehľadávacie správanie a používa ich dôverne iba DHL.
Viac informácií o dôvernosti na  MediaMindExternal Link / New Window
Blikajúce cookies Flash Cookies [1] LSOBlikajúce cookies Vám umožňujú prezerať si obsah Flash Playera a sú nezávislé od DHL.
Štandardné nastavenia Flash Playera si nevyžadujú povolenie uchovávať cookies na miestnom pevnom disku.
Ak si prajete, môžete blokovať blikajúce cookies(odkazuje sa na ne aj ako na “miestne zdieľané objekty”).
Viac informácií o tom, ako riadiť alebo vyradiť blikajúce cookies Flash cookiesExternal Link
Úplné informácie o funkčnosti Flash Playera a súvisiacich nastaveniach dôvernosti. External Link
Cookies You Tube [2]use_hitbox
VISITOR_INFO1_LIVE
Zaradili sme videá s použitím režimu zvýšenej dôvernosti You Tube. Niektoré z týchto videí sú z nášho oficiálneho kanála You Tube.
Tento režim môže nastaviť cookies na Váš počítač, keď kliknete na videoprehrávač You Tube, ale You Tube nebude uchovávať osobne identifikovateľné informácie cookies na prehrávanie zaradených videí s použitím režimu zvýšenej dôvernosti.
.
Ak chcete nájsť viac, prosím, navštívte informačnú stránku zaraďovania videí YouTubeExternal Link

Kategórie cookie
Všetky súbory cookie vo vyššie uvedenej tabuľke boli roztriedené podľa 4 očíslovaných skupín - príslušné čísla kategórie sú uvedené v stĺpci 1. Vezmite prosím na vedomie, že súbory cookie môžu patriť do viac ako jednej kategórie.

Kategórie sú nasledujúce:

[1] Nevyhnutne potrebné: Tieto súbory cookie sú nutné k tomu, aby ste sa pohybovali po webových stránkach a využívali ich funkcie. Bez týchto cookies nemôžu byť poskytnuté služby, ktoré požadujete.

[2] Výkon: Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú webové stránky, napríklad, na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú súhrnné a teda anonymné. Využívajú sa iba pre vylepšenie fungovania internetovej stránky.

[3] Funkčnosť: Tieto súbory cookie umožňujú internetovej stránke zapamätať si voľby, ktoré urobíte a poskytujú rozšírené, viac personalizované rysy. Tieto cookies napríklad môžu byť použité pre zapamätanie a uloženie posledného sledovacieho čísla, ktoré ste zadali pri použití sledovacej aplikácie. Informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, môžu byť anonymné a nemôžu sledovať Vašu činnosť pri prehliadaní iných webových stránok.

[4] Cielenie alebo reklama: Tieto súbory cookie sa využívajú na doručovanie reklamy relevantnejšej pre vás a vaše záujmy. Používajú sa tiež na obmedzenie počtu, koľkokrát určitú reklamu vidíte, a tiež napomáhajú merať efektívnosť reklamnej kampane. Zvyčajne sú umiestňované reklamnými sieťami s dovolením prevádzkovateľa portálu.

Nástroje na zdieľanie: Súbory cookies tretích strán
V súčasnej dobe DHL na svojich webových stránkach využíva vložené tlačidlá „Zdieľať“. Tie návštevníkom uľahčujú vytvorenie záložky a zdieľanie obsahu prostredníctvom svojej obľúbenej sociálnej siete. Keď kliknete na jedno z týchto tlačidiel, služba, prostredníctvom ktorej chcete zdieľať obsah, môže vytvoriť súbor cookie. DHL nekontroluje použitie týchto súborov cookie, a preto by ste mali viac informácii hľadať na internetových stránkach príslušnej tretej strany.

Tlačidla „Zdieľať toto “sú poskytované od AddThis. Viac informácií o ich postupoch zhromažďovania dát nájdete na
Zásady ochrany súkromia AddThis

Cookies tretích strán vo vloženom obsahu
Vezmite prosím na vedomie, že na niektorých stránkach nášho webu si môžete všimnúť, že boli vytvorené cookies, ktoré nie sú spojené s DHL. Keď navštívite stránku s obsahom vloženým napríklad z YouTube alebo Vimeo, môže poskytovateľ týchto služieb vytvoriť vo Vašom webovom prehliadači svoje vlastné cookies. DHL nekontroluje použitie týchto súborov cookie a nemôže k nim pristupovať kvôli spôsobu, akým súbory cookie fungujú, pretože k súborom cookie môže pristupovať len ten, ktorý ich pôvodne vytvoril. Ďalšie informácie o týchto cookies nájdete na stránkach tretích strán.

Web beacons
Aby obsah DHL online zostal relevantný, aktuálny a ľahko sa používal, využívame internetové analytické služby ako Webtrends* aby nám pomohli pochopiť, ako ľudia naše webové stránky používajú. Tieto služby využívajú pre zhromažďovanie dát technológie ako web beacons, známe tiež pod názvom single-pixel gif. Web beacons sú malé elektronické obrázky, ktoré poskytujú súbory cookie, počítajú návštevy, a pomáhajú pochopiť, využitie a efektivitu internetovej stránky. To nám zase ukazuje, aký obsah našich návštevníkov zaujíma a pomáha nám poskytovať na našich internetových stránkach informácie prispôsobené individuálnym potrebám jednotlivcov. Tieto web beacons sú anonymné a neobsahujú ani nezhromažďujú informácie, ktoré by Vás identifikovali.

Tieto informácie sú anonymné a používajú sa výlučne pre štatistické účely. Pomocou informácií získaných prostredníctvom Web Analytics a súborov cookie Vás nemožno identifikovať, pretože nikdy neobsahujú Vaše osobné informácie, ako je Vaše meno alebo e-mailová adresa.

*Pre viac informácií pozri Webtrends v DHL tabuľke súborov cookie vyššie.

Ako riadiť cookies
Naše produkty a služby sa dajú používať aj bez cookies. Vo svojom prehľadávači si môžete deaktivovať uchovávanie cookies, obmedziť ich na konkrétne webové stránky alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vám oznamoval, keď sa cookies posiela. Môžete si aj kedykoľvek vymazať cookies z pevnej mechaniky svojho počítača (súbor “cookies”). Všimnite si prosím, že v tomto prípade budete musieť očakávať obmedzenú prezentáciu strany a obmedzený návod pre používateľa.

Väčšina prehliadačov dovoľuje určitú kontrolu väčšiny cookies pomocou nastavení prehliadačov.

Ak chcete nájsť viac o cookies, vrátane toho, ako si pozrieť, ktoré cookies sa nastavili a ako ich riadiť a vymazávať, navštívte:
Všetko o cookies

Pre ďalšie rady o cookies, ktoré sú špecifické pre EÚ, a rozličné dostupné únikové možnosti môžete navštíviť aj nasledujúcu webovú stránku:
ChoiceVaše priame voľby

Môžete sa aj rozhodnúť vycúvať z niektorého alebo všetkých reklamných cookies nastavených na Vašom počítači navštívením webovej stránky sieťovej reklamnej iniciatívy
Network Advertising Initiative (NAI)

NIe každý, kto navštívi našu stránku, tak urobí pomocou webového prehliadača. Napríklad niektorí používatelia pristupujú k webovým stránkam alebo aplikáciám DHL pomocou mobilného prístroja. Ak je to tak, nemusia sa dať zablokovať cookies alebo uspôsobiť nastavenia webového prehliadača.

Ak sa rozhodnete nechať sa trekovať LiveBall-om, budete si musieť spravovať a vymazávať cookies pomocou nastavenia prehliadača.
Pre viac informácií, prosíme navštíviť:
Všetko o cookies

Ak sa rozhodnete pre sledovanie aplikáciou dotMailer, bude potrebné vymazať cookies, ktoré používajú nastavenie vášho prehliadača.
Viac informácií nájdete na:
Všetko o cookies

Ak chcete uniknúť zo sledovania pomocou Google Analytics na všetkých webových stránkach, choďte na:
Doplnkový únikový prehliadač Google Analytics

Iná možnosť je, keď sa chcete odhlásiť zo sledovania keksom MediaMind na všetkých webových stránkach, môžete to urobiť kliknutím na spojku MediaMind Opt-Out nižšie.
MediaMind Opt-Out

Ak ste už predtým vycúvali a chceli by ste sa vrátiť na svoje nastavenie, kliknite na návratovú spojku MediaMind Opt-In nižšie.
MediaMind Opt-In

Na odchod zo sledovania prostredníctvom WebTrends Analytics na všetkých webových stránkach choďte na:
Odhlasovanie zo sledovacích cookies WebTrends

Pamätajte si prosím, že ak si vymažete keksy alebo použijete odlišný prehliadac ci pocítac, bude potrebné nastavit si stav odhlásenia (opt-out status) znovu.

Bezpečnosť

DHL prijíma všetky potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou alebo zneužitím. Napríklad, Vaše údaje sa uchovajú v bezpečnom operačnom prostredí, ktoré nie je prístupné verejnosti. V niektorých prípadoch sa počas prenosu Vaše osobné údaje zašifrujú technológiou bezpečnej zásuvkovej vrstvy (Secure Socket Layer – SSL). To znamená, že schválený šifrovací postup sa používa na komunikáciu medzi Vaším počítačom a servermi DHL, ak Váš prehliadač podporuje SSL.

Ak by ste si priali spojiť sa s DHL pomocou e-mailu, chceli by sme poukázať na to, že dôvernosť posielaných informácií sa nedá zaručiť. Obsah e-mailových správ môžu čítať tretie strany. Preto Vám odporúčame posielať nám dôverné informácie iba poštou.

Právo na informácie

Na základe písomnej požiadavky Vás poinformujeme o tom, aké osobné údaje (napr. meno, adresa) sme o Vás uchovali.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti DPDHL

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti DPDHL upravujú štandardy pre spracovanie údajov v rámci skupiny so špeciálnym zameraním na takzvané prenosy do tretích krajín, to znamená, prenos osobných údajov do krajín mimo EÚ, ktoré nemajú adekvátnu úroveň ochrany údajov. Ak chcete získať bližšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti DPDHL, použite nasledujúce prepojenie:

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti DPDHL (súhrn, iba v angličtine)New Window (Type: Acrobat Reader file, Size: 416.5 KB)New Window

Zmeny vyhlásenia o ochrane údajov

Pravidelne revidujeme naše vyhlásenie o ochrane údajov.

DHL si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť svoje vyhlásenie o ochrane údajov s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Prosím, spätne si to často kontrolujte, aby ste sa informovali o všetkých zmenách. Používaním webových stránok DHL súhlasíte s touto politikou dôvernosti.

Toto vyhlásenie sa naostatok aktualizovalo dňa: 13 január 2015.

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.