Zakázaný tovar

Zakázaný tovar

 • Starožitnosti (krehké alebo/a rozbitné)
 • Azbest
 • Nebezpecný tovar, hazardný alebo kombinovaný materiál
 • Kožušiny
 • Ľudské pozostatky, vrátane popola
 • Narkotiká (ilegálne)
 • Šperky, drahé kamene, drahé kovy
 • Zlaté tehly, strieborné prúty
 • Živočíchy (vrátane hmyzu, kukiel, červov, rýb, liahnucich sa vajec, vtákov)
 • Pirátske kópie, falzifikáty
 • Peniaze, bankovky, mince
 • Drogy a narkotiká
 • Zbrane a ich časti, strelivo, munícia, náboje
 • Obchodovateľné cenné doklady na doručitela
 • Pornografia

Nebezpečný tovar

Nebezpečný tovar sú látky, zmesi alebo predmety, ktoré sa vzhľadom na ich fyzikálne, chemické vlastnosti stávajú toxické. Medzi látky klasifikované ako nebezpečný tovar patria výbušniny, horľavé kvapaliny a plyny, žieraviny, chemicky reaktívne alebo akútne (vysoko) toxické látky.

Kuriér má právo zásielky s nebezpečným tovarom odmietnuť, pokiaľ by ich obsah bol proti bezpečnostným pravidlám a rovnako aj v prípade nevhodného obalového materiálu.

Nie ste si istý, či je Vaša zásielka v súlade s danými pravidlami? Kontaktujte náš zákaznícky servis 18 811.

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.