Lítiové Batérie

Odosielanie zásielok obsahujúce Lítiové batérie

S účinnosťou od 1. apríla 2016 vchádzajú do platnosti prísnejšie predpisy asociácie IATA, týkajúce sa prepravy samostane balených lítium-ionových batérií (UN3480/PI965).

Prehľad

Nové predpisy sa týkajú širokej škály zariadení, ktoré sa napájajú pomocou lítiových batérií, bez ohľadu na to, či sa jedná o dobíjajúce (lítium-ionové) batérie, alebo nedobíjajúce (batérie s kovovým lítiom). Predpisy platia pokiaľ:

  • lítiové batérie sú balené a prepravované samostatne. Príklad: samostatne balené batérie/Power banky
  • lítiové batérie sú prepravované spolu so zariadením, no balené oddelene. Príklad: mobilný telefón s vymeniteľnou lítiovou batériou
  • lítiové batérie sú súčasťou zariadenia. Príklad: počítačový tablet s integrovanou lítiovou batériou, ktorú užívateľ nemôže vybrať ani vymeniť

Z dôvodov zvyšujúcich sa obáv o bezpečnosť v leteckej preprave sa predpisy asociáce IATA vzťahujúce sa na prepravu lítiových batérii sprísnili. Letecké spoločnosti sú nútené tieto predpisy dôsledne dodržiavať.

Upozorňujeme, že bezpečná letecká preprava takéhoto obsahu zásielok a prísne dodržiavanie predpisov asociácie IATA je právna zodpovednosť odosielateľa. S ohľadom na túto skutočnosť vydala asociácia IATA príručku, ktorá má odosielateľovi pomôcť tieto predpisy správne pochopiť a interpretovať.

Akákoľvek osoba, spoločnosť či subjekt, ktorý je uvedený na nákladnom liste spoločnosti DHL Express ako odosielateľ, nesie právnu zodpovednosť za zaistenie prísneho dodržiavania predpisov asociácie IATA v jej aktuálnych zneniach. Táto zodpovednosť je na odosielateľovi aj vtedy, pokiaľ zásielka obsahujúca lítiové batérie odosielaťeľovi v skutočnosti nepatrí alebo nebola osobou, spoločnosťou či subjektom uvedeným na nákladnom liste vyrobená.

Aby nedochádzalo ku nežiadúcim komplikáciam, prosím upozornite DHL Express vždy, keď budete chcieť prepraviť zásielky obsahúce lítiové batérie. Náš tím odborníkov Vám rád pomôže s pochopením najvhodnejších predpisov IATA týkajúcich sa prepravy nebezpečného materiálu.

Na základe rozhodnutia IATA / ICAO o zakázaní voľných lítium kovových batérií na dopravných lietadlách platné od januára 2015, DHL Express nie je povinná prijať tieto batérie do svojej siete. Nariadenie IATA / ICAO sa vzťahuje na voľne balené lítium kovové batérie podliehajúce oddielu II , PI - 968 , zatiaľ čo lítium kovové batérie zabalené s vybavením ( PI - 969 ) alebo obsiahnuté v zariadení ( PI - 970 ) sú vhodné na prepravu ako predtým. V prípade lítium ionových batérií nedochádza ku zmene predpisov.

V prípade PI-967 a PI-970 môže zásielka obsahovať maximálne 2 balenia (každé obsahujúce najviac 4 články alebo 2 batérie ako súčasť zariadenia).

Pokiaľ zásielka obsahuje viac ako 2 balenia, musí byť označená príslušnou značkou lítiové batérie a platia pre ne zodpovedajúce požiadavky.

Toto obmedzenie dvoch balení na zásielku vstúpilo do platnosti 1. januára 2017

Na základe zmien ICA/IATA platných od 1. apríla 2016 je zakázané prepravovať PI-965 v lietadlách s cestujúcimi. V dôskedku toho ponúkame do určitých destinácii iba obmedzený servis, PI-965 v súlade so Sekciou II vyžadujú zvláštne schválenie. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím Vášho obchodného zástupcu. Lítium - ionové batérie so zariadením (PI-966) alebo obsiahnuté v zariadení (PI-967) sú I a naďalej pre prepravu prístupné.

Referenčné príručky

Referencie IATA

Sprievodca prepravou Lítiových batérii - IATA
Lítiové batérie – nové nariadenie IATA

Referencie DHL

Preštudujte si nášho sprievodcu Lítiových batérii, aby ste zamedzili porušeniu pravidiel prepravy rôznych typov týchto batérií.

Ďalšie podrobnosti nájdete v nasledovných dokumentoch:

DHL Express Sprievodca prepravou lítiových batérií
Predpisy – Lítiové batérie
Predpisy – Lítium-ionové batérie

Zničené alebo poškodené batérie

Dôležité

Lítiové batérie, ktoré sú deklarované ako zničené alebo poškodené predstavujú značné bezpečnostné riziko pre osoby, ktoré s nimi prijdu do styku a taktiež pre majetok spoločnosti. Nie je povolené ich prepravovať letecky za akýchkoľvek podmienok.

Pokiaľ je známe alebo je podozrenie, že takáto poškodená lítiová batéria je súčasťou notebooku, mobilného telefónu alebo iného zariadenia, musí byť batéria vybratá z tohoto zariadenia pred tým, ako DHL prijme príslušnú zásielku.

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.