Nebezpečný tovar

Sprievodca prepravou nebezpečného tovaru

DHL Express disponuje významnými skúsenosťami v oblasti prepravy dovoleného nebezpečného tovaru. Dozviete sa, aké podmienky a predpisy musí zásielka s nebezpečným tovarom spĺňať.

Preprava nebezpečného tovaru

DHL je renomovaným prepravcom nebezpečného tovaru. Ako popredná prepravná a logistická spoločnosť sa DHL Express riadi nasledujúcimi predpismi:

  • IATA pre leteckú prepravu, ktorá platí vo všetkých štátoch riadiacich sa predpismi ICAO a pre akúkoľvek leteckú spoločnosť riadiacej sa predpismi IATA
  • ADR pre pozemnú prepravu vo všetkých štátoch, ktoré do svojej legislatívy prijali dohodu ADR a v Európe naviac smernice EU týkajúcej sa prepravy nebezpečného tovaru (Dangerous Safety Advisor)
  • Odosielateľ je zodpovedný za poskytnutie informácií o tom, že zásielka obsahujúca nebezpečný tovar bude prepravená prostredníctvom leteckej alebo pozemnej prepravy do miesta svojej destinácie a že obsah zásielky bude adekvátne zabalený a zabezpečený.

Ak sa potrebujete poradiť s expertom na nebezpečný tovar, ktoré nariadenia sa vzťahujú na vašu zásielku, kontaktujte prosím zákaznícky servis.

Prepravné podmienky

1. Zakázané látky:

  • nebezpečný odpad
  • vojnové strelivo

2. Prijateľné podľa

  • typu produktu a služby
  • využívané sieťe DHL: miestne / národné obmedzenia a obmedzenia prevádzkovateľa

3. Schválený zákazník:nebezpečný tovar bude prevzatý iba od schváleného zákazníka.

4. Zásielka obsahujúca nebezpečný Tovar musí byť pripravená, zabalená a označená podľa predpisov príslušných organizícii ako je IATA/ICAO.

  • správne zabalená a označená štítkom
  • obsahovať povinnú dokumentáciu: prehlásenie odosieľateľa o nebezpečnom tovare, pokiaľ sa používa, môže podpísať iba odosieľateľ a musí byť priložená k zásielke
  • je nutné dodržiavať národnú úpravu daných predpisov, tak isto aj ich úpravy zo strany dodávateľa

5. Schválenie prepravy: akceptované budú iba zásielky s nebezpečným tovarom, ktorých objednávku a prepravu DHL Express schválila pred ich vyzdvihnutím.

Poplatky za nebezpečný tovar

Zasielky s nebezpečným tovarom sú vždy za príplatok.

Dôležité skutočnosti a informácie

Preprava nebezpečného tovaru je v prípade nesprávneho zabalenia a manipulácie riziková. Pokiaľ je tovar ukrytý, nesprávne deklarovný, či dokonca nie je vôbec deklarovaný, nie je správne zabalený, ani označený správnym štítkom, ohrozuje zdravie a bezpečnosť.

Vedeli ste, že potravinová aróma, parfémy, chemické látky a elektronické zariadenia je možné zaradiť medzi nebezpečný tovar? Pokiaľ premýšľate o poslaní takéhoto tovaru, či už pre osobné alebo obchodné využitie, obráťte sa najprv na špecialistu na nebezpečný tovar spoločnosti DHL Express. Pokiaľ si nie ste istý, skontrolujte bezpečnostný list od výrobcu, aby ste dokázali zistiť, či je produkt skutočne možné prepraviť ako bežný náklad. V takom prípade DHL Express vyžaduje, aby odosielateľ na nákladovom liste a/alebo faktúre uviedol, že tovar v zásielke „nepodlieha obmedzeniu“ alebo „nepodlieha odmedzeniu podľa zvláštneho ustanovenia A..."

Obráťte sa na špecialistu DHL na nebezpečný tovar

Pokiaľ by ste radi využívali DHL Express k preprave, je potrebné, aby ste sa obrátili na špecialistu na nebezpečný tovar. DHL Express má rozsiahle skúsenosti so všetkými typmi nebezpečného tovaru a ako taká dokáže ponúknuť odbornú radu.

Ak sa potrebujete poradiť s expertom na nebezpečný tovar, ktoré nariadenia sa vzťahujú na vašu zásielku, kontaktujte prosím zákaznícky servis.

Súhrn zodpovedností odosielateľa

Za vyplnenie colného prehlásenia, zabalenie a označenie zodpovedá odosielateľ. DHL Express akceptuje nebezpečný tovar k preprave iba s určitými obmedzeniami u rôznych ponúkaných produktov a služieb a iba za určitých podmienok.

Zaistite, aby vaša zásielka neobsahovala žiadnu nebezpečnú látku. Ochránite tak ostatných pred rizikom a vyhnete sa pokutám od úradov. Niektoré predmety je možné považovať za nebezpečné aj keď nie sú (napr.chemikálie). pokiaľ teda do svojej dokumentácie dopíšete „Nepodlieha obmedzeniu“ môžete sa vyhnúť zbytočnému zdržaniu alebo pozastaveniu zásielky.

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.