Palivový príplatok

Palivový príplatok

Zmeny cien palív majú za následok premenlivosť celkových nákladov na prepravu, čo vedie k potrebe zavádzať variabilný palivový príplatok. Podľa pohybu cien palív môže tento príplatok rásť, klesať alebo sa nevyskytuje vôbec.

Výška palivového príplatku pre vnútroštátnu a medzinárodnú expresnú prepravu je odvodená na základe mesačných priemerných spotových cien kerosenového leteckého paliva US Gulf Coast (USGC) vyhlasovaných Ministerstvom energetiky USA.

Palivový príplatok pre medzinárodnú cestnú prepravu bude stanovený na základe najvhodnejšieho národného merítka ceny nafty. Príplatok sa odvodzuje od spotrebiteľskej ceny v domácej mene za naftu vrátane cla a dane, a je zverejňovaný tu. V Európe tuto cenu udáva European Commission Directorate General for Energy and Transport (Európska komisia – Generálne riaditeľstvo pre energetiku a dopravu) a zverejňuje v Oil Bulletin (Ropný bulletin).

Pri použití indexu cien dôjde k dvojmesačnému oneskoreniu. Napríklad pre stanovenie palivového príplatku v marci sa použije priemerná mesačná cena paliva v januári. Vyplýva to z termínu zverejnenia dát o okamžitých cenách.

Aktuálny palivový príplatok nájdete tu.

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.