Poplatky

Príplatky za výnimky

DHL Express je zaviazané poskytovať služby s najlepšou kvalitou doručenia preto neustále zväčšujeme pokrytie stále viacerých oblastí na svete viac ako iné spoločnosti.

Aby sme si neustále udržiavali vysokú kvalitu služieb, DHL Express za určitých podmienok spoplatňuje výnimočné activity. DHL Express pravidelne prehodnocuje takéto príplatky aby odrážali meniace sa náklady vzhľadom na ponúkané výnimočné aktivity, a usilujeme sa aby tieto príplatky boli férové a rozumné pre našich zákazníkov.

Odľahlé oblasti

 • Doručenie do odľahlých oblastí

  Príplatok sa vzťahuje na jednu zásielku, pokiaľ je doručovaná do krajiny, ktorá je označená ako odlahlá. Určuje sa podľa PSČ alebo názvu mesta. Odľahlé znamená že je to ostrov alebo pohorie, alebo ťažko dostupné PSČ, alebo vzdialené predmestie/mesto, neprístupné alebo málokedy obsluhované.

  Zistiť odľahlé oblasti
 • Vyzdihnutie v odľahlej oblasti

  Príplatok sa vzťahuje na jednu zásielku, ktorú je nutné si vyzdvihnúť v odľahlej oblasti, Určuje sa podľa PSČ alebo názvu mesta. Odľahlé znamená že je to ostrov alebo pohorie, alebo ťažko dostupné PSČ, alebo vzdialené predmestie/mesto, neprístupné alebo málokedy obsluhované.

  Zistiť odľahlé oblasti

Odľahlé oblasti

Pri odoslaní expresnej zásielky, je DHL Express jeden z najviac certifikovaných prepravcov v oblasti prepravy Nebezpečných tovarov v súlade s nariadeniami IATA a ADR. Preprava nebezpečného tovaru je možná len z a do povolených krajín.

 • Vyňaté (minimálne) množstvo

  Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečné tovary, prepravované podľa ustanovení predpisov IATA Dangerous Goods Regulations o preprave minimálného množstva. Takéto zásielky môžu obsahovať veľmi male množstvá menej rizikových nebezpečných látok alebo predmetov. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade schválenia odosielateľa.

  Viac informácii o Nebezpečnom tovare
 • Obmedzené množstvá

  Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný material prepravovaný prostredníctvom cestnej prepravy podľa ustanovení ADR o preprave obmedzených množstiev. Maximálna hmotnosť jedného prepravovaného kusu nesmie presiahnuť 30kg. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade schválenia odosielateľa.

  Viac informácii o Nebezpečnom tovare
 • Nebezpečný materiál

  Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú nebezpečný material, prepravované podľa ustanovení predpisov IATA Dangerous Good regulations. Tieto zásielky musia naviac splňovať požiadavky dohody ADR o preprave v obmedzenom množstve. Maximána hmotnosť jedného prepravovaného kusu je obmedzená na 30 kg. Zásielky s takto nebezpečným tovarom sú obmedzen na jeden prepravovaný kus vážiaci menej ako 30 kg a sú prijaté k preprave iba od schválených odosielateľov.

  Viac informácii o Nebezpečnom tovare
 • Suchý ľad UN1845

  Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú suchý ľad UN1845, použitý na chladenie obsahu, ktorý nie je zaradený ako nebezpečný materál. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade schválenia odosielateľa.

  Viac informácii o Nebezpečnom tovare
 • Lítiové Batérie

  Príplatok sa účtuje na zásielky, ktoré obsahujú lítium ión polymérové batérie, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že sú poškodené alebo chybné. Preštudujte su informácie o Lítiových batériach.

  Preštudujte su informácie o Lítiových batériach
 • Biologické látky UN3373

  Zásielky s obsahom biologických látok kategórie B (UN3373) musia byť zabalený a označený podľa IATA POdmienky balenia 650. Zásielky môžu byť prijaté na prepravu len v prípade schválenia odosielateľa.

  Viac informácii o Nebezpečnom tovare

Neštandartné Zásielky

 • Prekročenie hmotnosti ku nad 70 kg

  Fixne stanovený príplatok sa vzťahuje na akýkoľvek kus (vrátane palety), ktorý prekročí hmotnosť 70 kg. Jednotlivé kusy zásielky alebo palety s váhou vyššou ako 1000 kg alebo s rozmerom presahujúcim 300 cm vyžadujú predchádzajúce schválenie. DHL si vyhraduje právo účtovať dodatočný príplatok.

 • Prekročenie rozmeru jedného kusu nad 120 cm

  Fixne stanovený príplatok sa vzťahuje na akýkoľvek kus (vrátane palety), ktorého rozmer prekročí 120 cm. Nevzťahuje sa na kusy s váhou prekračujúcu 70 kg, v tomot prípade sa účtuje príplatok za prekročenie hmotnosti kusu nad 70 kg. Jednotlivé kusy zásielky alebo palety s váhou vyššou ako je 1000 kg alebo s rozmerom presahujúcim 300 cm vyžadujú predchádzajúce schválenie. DHL si vyhradzuje právo účtovať dodatočný príplatok.

 • Nestohovateľná paleta

  Príplatok sa vzťahuje na kažký kus, či paletizovanú zásielku, ktorú nie je možné shohovať, pre ich neštandartný rozmer, či žiadosť odosielateľa.

Oprava adresy príjemcu

Pevne stanovený príplatok sa vzťahuje na každú zásielku, ktorá má nesprávne uvedenú adresu a doručenie je je možné uskutočniť bez dodatočného upresnenia adresy. Príplatok za opravu adresy príjemcu sa účtuje na medzinárodné a vnútroštátne zásielky.

Platba vopred

Správny poplatok sa vzťahuje na každú dovezenú nedokumentovú zásielku. pre ktorú spoločnosť DHL platí Colnému orgánu zálohu pre prípad úhrady cla, daní či iných regulačných poplatkov a zároveň vyberie rovnakú sumu od majiteľa zásielky v čase jej doručenia. DHL preberá riziko nesplatenia prijímateľom, ktorému je uplatnený poplatok na základe kreditnej zálohy, podľa štandardného minima.

Security Services

 • Zvýšené riziko

  Príplatok sa účtuje pri doruční do krajín, kde DHL doručuje za zvýšeného rizika v dôsledku neustáleho vojnového konfliktu, občianskych nepokojov, alebo kontinuálnej hrozby terorizmu. Medzi krajiny s vysokým rizokom patré: Afganistan, Burundi, Irak, Líbia, Mali, Niger, Južný Sudán, Sýria a Jemen.

 • Obmedzené destinácie

  Príplatok sa účtuje pri doručení do krajín, ktoré sú predmetom obmedzení uložených Bezpečnostnou Radou OSN. Medzi krajiný patrí: Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Eritrea, Irán, Irak, Severná Kórea, Líbia, Somálsko, Sudán, Sýria a Jemen.

 • Potvrdenie export‎éra

  Príplatok sa vzťahuje na prepravu do krajiny doručenia, v ktorej sa aplikuú obchodné reštrikcie stanovené Európskou Úniou. Krajiny podliehajúce reštrikciam: Afganistan, Libanon, Mjanmarsko, Južný Sudán, Bielorusko a Zimbabwe.

Príplatky medzinárodných zásielok

V prípade otázok týkajúcich sa príplatkov nás kontakujte.

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.