Prepravné podmienky

Podmienky expresnej prepravy: Slovensko

Prepravné podmienky, zákazy a obmedzenia, ktoré by ste mali zvážiť pri preprave tovaru na Slovensko.

Zoznam komodít, ktorých preprava je na Slovensku zakázaná

Nasledujúci zoznam obashuje komodity, ktorých preprava je v rámci DHL bezvýhradne zakázaná.

Vychádza z interných predpisov, ale aj dôsledného zváženia možných rizík a právnych dôsledkov.

 • Starožitnosti (krehké alebo/a rozbitné)
 • Žívé zvieratá
 • Lovecké (Zvieracie) trofeje, časti zvierat ako sú slonovina, žraločia plutva, zvieracie pozostatky , produkty zo zvierat a cedľajšie produkty zo zvierat, ktoré nie sú určené k ľudskej spotrebe a sú zakázané prepravovať konvenciou CITES alebo miestnymi zákonmi
 • Ľudské pozostatky alebo popol
 • Zlaté tehly (alebo iné drahé kovy)
 • Hotovosť (aktuálne platidlo v krajine)
 • Voľne ložené drahé kamene a polodrahokamy
 • Celé zbrane, munícia, výbušniny/výbušné zmesy a zariadenia
 • Nelegálne tovary, ako su napríklad falzifikáty a narkotiká
 • Azbest
 • Nebezpečný tovar, hazardný alebo kombinovaný materiál
 • Kožušiny
 • Narkotiká (ilegálne)
 • Šperky, drahé kamene, drahé kovy
 • Živočíchy (vrátane hmyzu, kukiel, červov, rýb, liahnucich sa vajec, vtákov)
 • Pirátske kópie, falzifikáty
 • Peniaze, bankovky, mince
 • Nebezpečný tovar a horľavý materiál
 • Drogy a narkotiká
 • Zbrane a ich časti, strelivo, munícia, náboje
 • Obchodovateľné cenné doklady na doručiteľa
 • Pornografia
 • Akýkoľvek tovar, ktorého preprava je zakázaná, predpisom alebo nariadením federálnej, štátnej alebo lokálnej krajiny, cez ktorú alebo do ktorej zásielka smeruje.

V prípade akýchkoľvek pochybnosti o prijateľnosti svojich tovarov, obráťte sa naobchodného zástupcu DHL.

Falšované tovary sú zakázané dovážať či vyvážať

DHL bezpečnostné pravidlá určujú, že nie je povolené prevážať falšované tovary prostredníctvom našej siete. Spoločnosť DHL nechce byť spájaná s flašovaným tovarom a akékoľvek podozrenie na takúto zásielku bude postúpené na colné orgány. Prevoz a distribúcia takýchto tovarov je zakázaná vo väčšine krajín a colné úrady sú oprávnené takéto tovary zabaviť a kupujúceho potrestať.

Pokiaľ dostanete ponuku na lacné značkové tovery, ktoré sa predávajú na internetových stránkach alebo prostredníctvom iných kanálov, môžete predpokladať, že sa jedná o falšované tovary. Tovary, ktoré sa najčastejšie falšujú:

 • Obuv
 • Oblečenie
 • Tašky
 • Drahé hodinky
 • CD a DVD
 • Parfémy
 • Elektronika

Preprava tovarov – čo potrebujete vedieť

Niektoré komodity, považované za “Nedokumentovú” zásielku je potrebné prepravovať spolu s komerčnou faktúrou a v niektorých oblatiach aj s ďalšou dokumentáciou. Niektoré komodity sú považované za “Dokument” a nie je potrebné pri ich preprave vypĺňať DHL Waybill. Nasledujúci zoznam vysvetľuje, čo všetko je potrebné pri preprave rôznych typov komodít.

Dokumentové zásielky (vyžadujúce iba DHL Waybill)

 • Reklamné brožúry/pamflety
 • Letenky, nevyplnené
 • Letenky, vydané/platné
 • Výročné správy
 • Čisté formuláre
 • Brožúrky (okrem reklamných)
 • Knihy: pevná /mäkká väzba , nekomerčné účely
 • Vizitky
 • Kalendáre
 • Peňažné súpisky
 • Katalógy
 • Mapy/schémy
 • Šeky nekryté
 • Šeky, pokladničné poukážky
 • Počítačové výstupy
 • Listiny /zmluvy
 • Diskety
 • Dokumenty, všeobecné obchodné
 • Faktúry, nie prázdne
 • Časopisy, periodiká, denníky /týždenníky
 • Manuály, technické
 • Rukopisy
 • Hudba, tlačená alebo rukopisy
 • Noviny
 • Pamflety /príručky
 • Osobná korešpondencia
 • Fotografie
 • Fotografie – súčasť obch. reportov
 • Plány/náčrty-arch/priem
 • Cenníky
 • Publikácie na súkromné účely
 • Počítačom generovaný prepravný manifest
 • Prepravné poriadky
 • Žiadosti o víza

Komodity, pri ktorých preprave odporúčame kontaktovať náš zákaznícky servis.

 • Alkokoholické nápoje
 • Živočíšne produkty
 • Lieky: bez predpisu
 • Lieky: na predpis
 • Látky & vzorky látok
 • Potraviny
 • Vojenské vybavenie
 • Rýchlokaziaci sa tovar
 • Osobné veci
 • Rastliny
 • Semená
 • Topánky
 • Textilné výrobky
 • Tabak

Všetky ostatné komodity sú nedokumentovej povahy a musia byť prepravované spolu s DHL Waybill a komerčnou faktúrou.

Kontaktný formulár

Máte záujem o nezáväznú ponuku, alebo sa nás chcete niečo spýtať? Kontaktujte nás telefonicky, alebo cez kontaktný formulár.

Polia označené * sú povinné.